• Moravín
 • Moravín
 • Moravín
 • Moravín
 • MORAVÍN, svaz moravských vinařů, z.s.

  SBORNÍK: Moravín vydal ke svému 50.výročí sborník
 • MORAVÍN, svaz moravských vinařů, z.s.

  vzdělávací semináře, přednášky, zájezdy s vinařskou tématikou
 • MORAVÍN, svaz moravských vinařů, z.s.

  sdružení pěstitelů révy vinné a výrobců vína
 • MORAVÍN, svaz moravských vinařů, z.s.

  široká členská základna - bezmála 300 členů

Moravín aktuálně - připravujeme

Na základě častých dotazů k EET zveřejňujeme prezentaci ze s...
MORAVÍM, svaz moravských vinařů vydal ke svému výročí 50 let...

Vinařské aktuality

Důležité dokumenty

plán činnosti

NÁVRH PLÁNU ČINNOST 2019

Plán činnosti společnosti Moravín ke stažení zde

přihláška za člena

Přihláška za člena

Přihláška do společnosti Moravín ke stažení zde

stanovy

Stanovy

Nové stanovy 2016 ke stažení zde

Vytisknout

MORAVÍN, svaz moravských vinařů, z.s.

jazyk-verzeMoravín, svaz moravských vinařů je dobrovolné sdružení pěstitelů révy vinné a výrobců vína, především malých a středních vinařů a osob které se profesně i neprofesně věnují práci v oboru. Svaz a jeho členové působí převážně na území Moravy.

Moravín, svaz moravských vinařů (založen 10. října 1964) navazuje svou činností na více než 50. letou existenci a stále zůstává věrný odkazu zakladetelů. Hlavní náplní je především vzdělávací a osvětová činnost. Zastupuje a hájí odborné a společenské zájmy svých členů, poskytuje poradenskou činnost, podporuje zachování rázu vinařského kraje, propaguje naše vinohradnictví a vinařství.

Pro své členy a širokou vinařskou odbornou i laickou veřejnost organizuje odborné vzdělávací semináře na aktuální temata, přednášky, zájezdy s vinařskou tématikou po vinařských oblastech Moravy, Čech, Slovenska, blízkého i vzdáleného zahraničí a řadu dalších aktivit.

V současné době má Moravín širokou členskou základnu, sdružuje bezmála 300 členů. V čele svazu stojí devítičlenný výbor, který pracuje ve složení: předseda Ing. Hynek Holánek, výkonná místopředsedkyně Vladimíra Seidlová a členové Ing. Alice Becková, Jiří Havelka, Petr Hubačka, RNDr. František Kratochvíl, DrSc., Ladislav Langr, Libor Nazarčuk, Josef Urbánek. Revizní komise pracuje ve složení: předseda Ing. Antonín Bukovský, Zdeňka Kamená, Josef Škola.

sklenickaHistorie svazu

Historie spolkové činnosti na Moravě

Spolková činnost na Moravě má hluboké kořeny, z historických studíí je zřejmá snaha o spolkovou činnost, která v průběhu let i století prošla řadou změn. Jedním z prvních spolků byl „Pomologický spolek" (zal. 1816 v Brně) později znám pod názvem „ Pomologicko-enologický (štěpařsko-vinařský) výbor", důležitou roli ve své době sehrála „Ovocnicko-vinařská a zahradnická sekce Moravskoslzské hospodářské společnosti „ (1849).

V roce 1902 byl založen „Zemský moravský spolek pro markrabství moravské" , sdružoval přes 600 vinařů, zasloužil se o vznik a vydávání časposu „Vinařský obzor" (1907) a vyvíjel odbornou a osvětovou činnost - tento odborný časopis vychází pod stejným názvem dodnes. Spolek vyvíjel svou činnost až do roku 1920, kdy na „Prvním sjezdu moravských vinařů" v Břeclavi vznikl „Ústřední svaz vinařů československých", který vyvíjel svou činnost až do únorových událostí v roce 1948, kdy vstoupil do „Jednotného svazu českých zemědělců", po jeho likvidaci se moravští vinaři stávají členy „Československého svazu zahrádkářů" (1957).

Stručný historický vývoj

Neustále vzrůstající požadavky vinařské veřejnosti po vzdělávání, odborné činnosti, vinařské osvětě a především uplatňování vědeckých poznatků v praxi, vyústili ke vzniku funkčního, specializovaného, profesního svazu.

10. října 1964 vznikl Moravín jako vinařská pobočka Okresní zemědělsko-lesnické společnosti při zahradnickém oboru VŠZ v Lednici na Moravě. Ustavující schůze, kde byly upřesněny a schváleny cíle a úkoly, se zúčastnilo 33 vinařských odborníků. Bez nadsázky lze říci, že iniciátorem a duchovním otcem vzniku a založení Moravínu byl Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc., jehož vizi podporovala převážná většina vinařů působících na Moravě. Odborná a osvětová činnost Moravínu je doložena řadou přednášek, seminářů, zájezdů a jiných aktivit až do roku 1972, kdy činnost stagnovala především proto, že tehdejší složité politické období normalizace nepřálo spolkové činnosti ani vyvíjeným aktivitám spolku.

21. dubna 1978 byla opět obnovena činnost a schválen název spolku MORAVÍN – spolek moravských vinařů, při Regionálním muzeu v Mikulově, na výborové schůzi v únoru 1979 bylo schváleno začlenění do Československé vědeckotechnické společnosti (ČSVTS) a pod hlavičkou ČSVTS-MORAVÍN, při Regionálním muzeu v Mikulově se sídlem v Mikulově pokračoval v navázané činnosti a aktivitách až do roku 1990.

15. listopadu 1990 se na zámku v Mikulově konala ustavující valná hromada, byla založena nová, nástupní organizace MORAVÍN – svaz moravských vinařů, schváleno logo a stanovy. V únoru 1991 byla ukončena činnost Moravínu jako pobočky ČSVTS při Regionálním muzeu v Mikulově a potvrzen vznik svazu. Jedním z důležitých okamžiků v činnosti bylo pověření, aby Moravín obnovil vydávání odborného časopisu „Vinařský obzor". Na počátku devadesátých let byl Moravín jedinou masovou organizací zastupující zájmy vinařů a vinohradníku, byly založeny místní spolky Moravínu v řadě vinařských obcí. Moravín se stal na krátkou dobu výrobním svazem, nejen společenskou organizací a měl značný vliv na současné dění. Ustanovením Českomoravské vinohradnicko-vinařské unie (nyní SVČR) a rozhodnutím valné hromady (1993) se vrátil Moravín, svaz moravských vinařů opět ke své původní odborné a osvětové činnosti. V průběhu let prošel Moravín řadou organizačních změn. Náplň činnosti a aktivity Moravínu, svazu moravských vinařů pokračují v původních myšlenkách a idejích zakladatelů svazu až do současnosti.

 • Sídlo
  MORAVÍN, svaz moravských vinařů, z.s., Zámek 1, 692 01 Mikulov
 • Kores. adresa
  Moravín, svaz moravských vinařů, z.s., Nová 48, 692 01 Mikulov (P.O. Box 88)
 • Kontakty
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | www.moravin.eu | +420 602 559 226